"OUR Technology" MMC-nin
icraçı direktoru O.İ.Quliyevə
..............

Vəsaitin geri ödənilməsinə dair ərizə

[geri ödəmənin səbəbini yazın:
- ... məbləğində [saylı] hesabdan ... hesaba köçürülməsi;
- xidmətdən imtina;
- №... müqavilənin ləğv edilməsi (orijinal Müqavilə mövcuddursa);
- digər səbəb]
səbəbi ilə
... dəyərində geri ödənişin həyata keçirilməsini xahiş edirəm

Köçürülmə üçün rekvizitlər: [satış şöbəsi ilə razılaşdırın
- HŞ, bank adı, M/H, VÖEN nömrəsi;
- A.S.A., Ş/V nömrəsi, bank adı;
- .........................][Tarix
HQ adı və vəzifə (əgər hüquqi şəxsdirsə)
A.S.A.
İmza / Möhür]